Filmski festival Herceg Novi

IZMEĐU NAS

BETWEEN US

Srbija, Hrvatska / Serbia, Croatia / 2022. / 19’
Fakultet / Faculty: Akademija umjetnosti Beograd / Academy of Arts Belgrade

Reditelj / Director: Ana Butigan
Scenario / Screenplay: Ana Butigan, Lucija Brkić
Producenti / Producers: Aleksa Mijatović
Direktor fotografije / Cinematography: Vuković Zagorka
Montaža / Editing: Ana Butigan
Scenografija / Production design: Sara Stjepanović
Kostimi / Costumes: Sara Stjepanović

Uloge

Jelena Lopatić, Sejhdina Sulejman, Dora Dubić, Denis Kirinčić

Sinopsis

Mila, kćer odgajateljice doma za nezbrinutu djecu, dolazi s majkom, Martom, na posao gdje se prvi put susreće sa Sadijom, djevojčicom iz doma, Martinom štićenicom. Dvije djevojčice s potpuno različitom životnom pozadinom na početku su stvaranja prijateljstva, sve dok Martina uloga majke ne može biti podijeljena na dvije strane. Priča istražuje osjećaje ljubavi i ljubomore dok paralelno otkriva višeslojnu dinamiku porodičnih odnosa.

Martha’s daughter, Mila, joins her mom at work one day at an orphanage. There she meets Sadia. Two girls, from very different backgrounds, start to develop a friendship, until Martha’s role as a mother cannot be divided between them. The story explores the feelings of love and jealousy while simultaneously revealing the multi-layered dynamics of family relationships.

Reditelj/ka

Ana Butigan studira filmsku i televizijsku režiju na Akademiji umjetnosti u Beogradu. U svom radu bavi se najviše socijalnim i porodičnim temama. Njen prethodni film Ona me nosi bio je u selekciji festivala Moscow Shorts, te je dobio priznanje Traženje lika savremenog junaka na festivalu Zlatni vitez u Rusiji.

Ana Butigan studies film and television directing at the Academy of Arts in Belgrade. In her work, she mostly explores social and family topics. Her previous film Carry me was selected at the Moscow Shorts festival, and was awarded the title Searching for a Contemporary Hero at the Golden Knight festival in Russia.

Sponzori

© 2022 Copyright, All Rights Reserved, FFHN and JUK “Hercegfest”.